proiectul abc incubator

Finalizarea proiectului „ABC Incubator – construirea imobilului de birouri, împrejmuirea, amenajarea incintei, racorduri, branșamente și organizarea șantierului”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest  în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 -2020 și AROBS Business Center S.R.L, au semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4271/10.05.2019, cod SMIS 124515, pentru proiectul „ABC Incubator – construirea imobilului de birouri, împrejmuirea, amenajarea incintei, racorduri, branșamente și organizarea șantierulu”.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de „Consolidarea poziției pe piață a start-up-urilor din domeniul competitiv IT & C și promovarea spiritului antreprenorial prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în cadrul unui incubator de afaceri performant din municipiul Cluj-Napoca”.

Impactul investiției: ABC INCUBATOR este un generator de dezvoltare economica și sociala în județul Cluj și Regiunea Nord-Vest, susținând dezvoltarea mediului antreprenorial local. Proiectul ABC INCUBATOR susține crearea și dezvoltarea start-up-urilor inovative în județul Cluj și Regiunea Nord-Vest, în domeniul IT&C, prin programe complexe de incubare, astfel contribuind la crearea de noi locuri de munca și dezvoltarea comunității, prin incubarea a 34 de start-up-uri.Alocarea totală a proiectului a fost de 42.047.615,82 lei.

Valoarea totală eligibilă a fost de 33.205.334,35 lei, din care:

   • 14.444.574,38 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (43,50 %);
   • 2.549.042,52 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (7,68 %);
   • 16.211.717,45 lei cofinanțarea Beneficiarului (48,82 %)Valoarea totală neeligibilă este de 8.842.281,47 lei (inclusiv TVA). 
   • Valoarea totală neeligibilă este de 8.842.281,47 lei (inclusiv TVA).
   Principalele rezultate ale  implementării proiectului au fost:

   • o clădire incubator recepționată, complet funcțională, cu toate dotările necesare (cu și fără montaj), accesibilizată pentru persoane cu dizabilități și eficientă din punct de vedere energetic;
   • o echipă a incubatorului completă și funcțională adecvată a serviciilor programului de incubare;
   • servicii specializate de incubare contractate (5 categorii de servicii suport realizate de firme externe pentru firmele incubate);
   • un program de incubare funcțional implementat pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

   Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv  între data de 01.03.2018 – 31.12.2023 (perioadă care a cuprins și activități derulate înainte de semnarea contractului de finanțare).

   “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020″