Home

ABC_Incubator_despre proiect

ABC Incubator - construire imobil de birouri, împrejmuire, amenajare incintă, racorduri, bransamente si organizare de santier.

Despre proiect

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă „Consolidarea poziției pe piață a start-up-urilor din domeniul competitiv IT&C și promovarea spiritului antreprenorial prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în cadrul unui incubator de afaceri performant din municipiul Cluj-Napoca”.

Scopul proiectului îl reprezintă susținerea antreprenoriatului din domeniul competitiv IT&C prin crearea unei infrastructuri specifice dedicate găzduirii noilor întreprinderi din domeniu.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt crearea unui incubator de afaceri sectorial în domeniul IT&C complet funcțional, accesibilizat pentru persoane cu dizabilități și eficient din punct de vedere energetic, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, în 32 luni de la semnarea contractului de finanțare și derularea de activități specifice de atragere a unui număr de minim 34 antreprenori/firme incubate, prin servicii oferite atât de personalul intern al administratorului, cât și prin atragerea de prestatori externi de servicii specializate, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Rezultatele așteptate sunt 1 clădire incubator recepționată, complet funcțională, cu toate dotările necesare (cu și fără montaj), accesibilizată pentru persoane cu dizabilități și eficientă din punct de vedere energetic, 1 echipă a incubatorului completă și funcțională, adecvată serviciilor programului de incubare și servicii specializate de incubare contractate (5 categorii de servicii suport realizate de firme externe pentru firmele incubate) 1 program de incubare funcțional implementat pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului.

Data de începere a proiectului  a fost 01.03.2018, perioada de implementare este de 48 de luni și alocarea totală a proiectului este de 43.829.849,29 lei. Valoarea totală eligibilă este de 35.061.186,85 lei, din care: – 15.251.884,40 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (43,50 %); – 2.691.509,01 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (7,68 %); – 17.117.793,44 lei cofinanțarea Beneficiarului (48,82 %); – Valoarea totală neeligibilă este de 8.768.662,44 lei (inclusiv TVA).

Beneficiar

AROBS Business Center S.R.L

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României